skip to Main Content

Witamy na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Jacka Gąsiora

Kancelaria (6)
Kancelaria (6)
Kancelaria (20)
Kancelaria (22)
Kancelaria (24)
Kancelaria (12)

Nasza kancelaria

Oferta Kancelarii skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, bez względu na formę prawną i organizacyjną, jak i do klientów indywidualnych.
Działalność Kancelarii koncentruje się na:
  • reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi, Sądem Najwyższym, jak również przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • doradztwie w zakresie oceny szans procesowych,
  • reprezentacji klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej,
  • prowadzeniu negocjacji,
  • sporządzaniu projektów umów, ich opiniowaniu i negocjowaniu,
  • sporządzaniu projektów dokumentów korporacyjnych, wewnątrzzakładowych oraz opinii prawnych, doradztwie w zakresie prawa gospodarczego, szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa pracy,  prawa administracyjnego, jak również w zakresie windykacji należności.

Nasze usługi