skip to Main Content

O kancelarii

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Jacek Gąsior. Radca prawny Jacek Gąsior jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył aplikację sądową oraz złożył egzamin radcowski, po którym został wpisany na listę radców prawnych. Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze zarówno podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców, przede wszystkim spółek prawa handlowego.

Klientami Kancelarii są spółki prawa handlowego, zarówno osobowe jak i kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia, a także osoby fizyczne, w tym prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. Klienci Kancelarii prowadzą działalność gospodarczą, zarówno produkcyjną, handlową, jak i usługową w różnych branżach.

Kancelaria zapewnia każdemu Klientowi rzetelną i profesjonalną obsługę prawną, koncentruje się na jego indywidualnych potrzebach i poszukuje najkorzystniejszych dla niego rozwiązań prawnych. Zespół Kancelarii kieruje się zasadami etyki oraz dobrymi obyczajami przyjętymi w korporacji radców prawnych.

Kancelaria oferuje każdemu z Klientów dogodną formę oraz warunki obsługi prawnej. W ramach świadczonej pomocy, Kancelaria dąży do osiągania optymalnych oraz kompleksowych rozwiązań prawnych, jak również zapewnia możliwie zindywidualizowane doradztwo prawne. Kancelaria zapewnia szybką i profesjonalną pomoc prawną, stały kontakt z Klientem oraz bezpieczeństwo powierzonych informacji. Pomoc prawna świadczona jest zarówno w siedzibie Kancelarii, jak też w siedzibie Klienta lub innym uzgodnionym miejscu, a także świadczona jest za pośrednictwem środków przekazu takich jak telefon, faks i poczta elektroniczna.