skip to Main Content

W ramach pomocy prawnej udzielanej w zakresie związanym z dochodzeniem roszczeń i ich windykacją mieszczą się między innymi następujące usługi:

  • sporządzaniewezwań do zapłaty, negocjowanie spłat zadłużenia, przygotowanie dokumentów dotyczących terminów i warunków płatności dochodzonych wierzytelności,
  • dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej, w tym prowadzenie sprawsądowychw postępowaniu nakazowym, upominawczym,
  • reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym,
  • prowadzeniepostępowań zabezpieczającychi egzekucyjnych,
  • wnoszeniepowództw przeciwegzekucyjnych,
  • prowadzenie spraw o uznanie czynności dłużnika dokonanych z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną (skarga paulińska),
  • prowadzenie spraw o wyjawienie majątku dłużnika,
  • doradztwo i reprezentacja w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, negocjowanie układów z wierzycielami,

reprezentowanie klientów w sprawach prowadzonych przez firmy windykacyjne.