skip to Main Content

Siedziba Kancelarii mieści się w Warszawie przy ulicy Łuckiej
00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 300
Regon: 010642179, NIP: 534-002-63-66,
Nr rachunku bankowego: PKO BP V/O Warszawa 14 1020 1055 0000 9002 0020 4578

tel. fax: +48 22 654 02 08, +48 22 654 01 21

tel. kom. +48 609 180 580

e-mail: kancelaria@jg-kancelaria.pl

Biuro Kancelarii czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00

W piątki Kancelaria pracuje w ograniczonym zakresie.

[/vc_column][/vc_row]