skip to Main Content

Proces budowlany przebiega wieloetapowo. Począwszy od wyboru lokalizacji inwestycji, poprzez uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń lub dokonanie zgłoszeń, po wykonanie robót budowlanych i odbiór budynku. Wspieramy Państwa na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

W ramach pomocy prawnej udzielanej w zakresie związanym z prawem budowlanym mieszczą się między innymi następujące usługi:

 

  • obsługa transakcji dotyczących nieruchomościnabywanych na cele handlowe i przemysłowe, przygotowywanie i negocjowanie umów zbycia i nabycia, w tym ocena zabezpieczenia wykonania zaciągniętych zobowiązań,
  • obsługa prawna procesów inwestycyjnych,
  • sporządzanie projektów umów inwestycyjnych, umów generalnego wykonawstwa, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, umów na wykonanie projektów architektonicznych oraz ich opiniowanie i negocjowanie,
  • przygotowanie i opiniowanie umów deweloperskich,
  • pomoc dla inwestorów przy nabywaniu wymaganychzezwoleń,
  • doradztwo i reprezentacja w sporach z wykonawcamiw zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,
  • doradztwo i przygotowywanie projektów umów dotyczących najmupowierzchni na cele handlowe i przemysłowe.