skip to Main Content

Prawo cywilne towarzyszy w codziennie podejmowanych czynnościach – zakupy, w tym zakupy przez Internet, usługi konsumpcyjne, usługi przewozowe, najem, zlecenia, pożyczki, darowizny. Świadomość przysługujących praw jest niezmiernie ważna. Oferujemy Państwu wsparcie w tych aspektach.

 

W ramach pomocy prawnej udzielanej w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego mieszczą się między innymi następujące usługi:

  • sporządzanieprojektów umów związanych z obrotem pozagospodarczym (umowy darowizny, umowy pożyczki, umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy najmu i dzierżawy, itp.) oraz ich opiniowanie i negocjowanie,
  • doradztwo w zakresie nabywania i sprzedażyrzeczy ruchomych, jak i nieruchomości, przygotowanie projektów umów i oświadczeń związanych transakcjami zakupu,
  • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, o naruszenie posiadania, o stwierdzenie zasiedzenia,
  • prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
  • doradztwo w zakresie spraw spadkowych(nabycie i dział spadku, umowy dotyczące spadku, sprawy o zachowek),
  • doradztwo w zakresie ochrony praw konsumentów(sprawy związane z niedozwolonymi klauzulami umownymi, reprezentowanie klientów w kontaktach z firmami windykacyjnymi).